Ouwersloot Kerkhoven adviseurs | accountants is een full-service accountantsorganisatie. Onze kennis op het gebied van bedrijfsprocessen, administratieve processen, verslaggeving intern en extern is de basis voor onze producten. Verder is ons product gestoeld op brede bedrijfseconomische kennis en gedreven door verbetering en groei. Vooruitgang, probleemoplossend vermogen, dat is de meerwaarde die wij aan onze producten meegeven. Dat doen we door advies en accountancydienstverlening zodanig samen te voegen dat een symbiose ontstaat van beide zaken. U ziet dit in het vroeg kunnen anticiperen, problemen voor zijn, oplossen waar het moet, de weerslag van bedrijfsprocessen op balans en winst- en verliesrekening tot uiting kunnen brengen, standpunten bepalen.

Ouwersloot Kerkhoven adviseurs │accountants richt zich op het praktisch bijstaan en ondersteunen van ondernemers, met name op het gebied van financieel administratieve dienstverlening. Wij begeven ons op onderstaande werkterreinen:

Accountancydiensten

 • financiële audit,
 • operationele audit,
 • bijzondere onderzoeken ter zake van de verstrekking van diverse verklaringen,
 • verstrekking van ‘management-letters’,
 • ondersteuning inzake de jaarafsluiting en samenstelling van de jaarrekening,
 • adviezen en ondersteuning inzake verslaggeving en waardering,
 • uitvoering van waarderingen inzake bedrijfsoverdracht en acquisitie,
 • due diligence onderzoeken inzake fusies en overnames, kwalitatief en kwantitatief.

Fiscale adviesdiensten

 • advisering inzake ondernemingsvorm en structuur,
 • het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures,
 • fiscale planning,
 • fiscaal-juridisch advies en begeleiding,
 • het verzorgen van fiscale aangiften,
 • het verzorgen van adviezen bij rechtenexploitatie,
 • internationale fiscaliteit en advies inzake de toepassing van internationale belastingverdragen.

Advies en implementatie administratieve organisatie

 • risico-inventarisatie en procesanalyse,
 • (her-)ontwerp van bedrijfsprocessen en administratieve processen,
 • implementatie van interne controles en functiescheiding,
 • het inrichten van de ‘boekingsgang’,
 • het bepalen van managementinformatie en het inrichten van rapportages,
 • het vaststellen van ondernemingsdoelstellingen en deze meetbaar maken, aansluitend aan de ondernemingsstrategie.

ICT advies en implementatie

 • projectleiding,
 • ‘scope’ advies (breedte en diepte van geautomatiseerde oplossing),
 • pakketselectie en ondersteuning bij aanschaf software,
 • implementatie van administratieve software,
 • begeleiding van veranderingsmanagement.

Organisatieadvies en personele adviesdiensten

 • advies inzake personele reorganisatie,
 • inrichting taken, functies en afdelingen,
 • ‘hands-on’ verzorging van de personeelsfunctie,
 • beloningsadvies,
 • opstelling van contracten, regelingen en overige overeenkomsten m.b.t. personeel,
 • begeleiding van cultuuromslag.

Bedrijfseconomische adviesdiensten

Onze bedrijfseconomische adviesdiensten hebben als thema ‘waarde toevoegen aan uw onderneming’. Onze diensten bestaan uit:

 • begeleiding bij fusie en overname,
 • het ‘verkoopklaar’ maken van de onderneming,
 • het maken van prognoses,
 • strategisch advies,
 • begeleiding bij ondernemingsplannen,
 • advisering inzake financiering,
 • het uitvoeren van diverse risicoscans en analyses.

Administratieve dienstverlening

 • het voeren van uw complete bedrijfsadministratie,
 • het opstellen van jaarrekening en aangifte IB/VPB,
 • het verzorgen van aangifte BTW,
 • het verzorgen van tussentijdse informatie (bijvoorbeeld maandelijkse balans en resultatenrekening),
 • het verzorgen van loonadministratie, administratieve afhandeling van personele mutaties en aangiften loonbelasting,
 • het leveren van administratieve ondersteuning en adviezen.

Naast de samenwerking met specialisten zorgen wij er middels aansluiting bij vaktechnische ondersteuners voor dat ook onze eigen kerndiensten op hoog niveau blijven. Wij zijn aangesloten bij de vakgroepen Extendum, Samenwerkende Register Accountants, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, College van Belastingadviseurs, Orde van Organisatieadviseurs en de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.