Symbiose

Symbiose (uit het Griekse: συν: samen; βιοσις: levend) is het langdurig samenleven van twee organismen van verschillende soorten waarbij de samenleving voor ten minste één van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is.

Symbiose, versterking van krachten door samenwerking, is uiteindelijk de kracht van onze dienst. Symbiose tussen diensten onderling, tussen ons en onze collega’s, tussen ons en u, gericht op meerwaarde voor alle betrokkenen. 

NO ABRegister Belasting AdviseursNBA

ExtendumSRA